Welkom bij PCI Lumen Christi

Wie zijn wij

De Parochiële Caritas Instelling Lumen Christi is een kerkelijke instelling die vanuit christelijke overtuiging gestalte geeft aan de opdracht van de Kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving door aandacht te wijden aan de concrete noden van personen en groepen van personen.

De naam ‘Lumen Christi’ betekent ‘Licht van Christus’

Dit betekent concreet voor ons: “dienstbaar zijn zoals Jezus dat was met betrekking tot mensen in nood.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: “Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.” Lucas 10

Wat zijn onze Taken

Ons werkterrein omvat onder meer:

 • Hulpverlening aan individuele mensen in nood en ondersteuning
 • Meedenken over sociale vraagstukken bijv. de praktische invulling van de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning).
 • Het geven van informatie en advies in situaties van armoede
 • Hulp dan wel doorverwijzen bij het invullen van formulieren
 • Ondersteuning van instellingen en projecten in binnen en buitenland van activiteiten op het terrein van de Caritas.
Werkgebied
Het werkgebied van PCI Lumen Christi beslaat 7 locaties: Denekamp, Beuningen, De Lutte, Noord-Deurningen, Ootmarsum, Tilligte en Lattrop. Buiten ons werkgebied kunt u zich wenden aan de plaatselijke PCI-en in Noord-Oost Twente. De contactgegevens kunt u vinden onder de pagina contact.

 

Wie kan er een beroep doen op de Caritas

Caritas biedt (financiële) hulp en ondersteuning aan:

 •  Individuele personen en/of families in (financiële) nood binnen de parochie grenzen.
 •  Maatschappelijke organisaties.
 •  Stichtingen of instellingen die zich inzetten voor de noden van mensen over onze grenzen heen (internationale hulp).

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen christenen en niet-christenen, allochtoon of autochtoon. Caritas biedt geen structurele hulp maar lost een probleem op en helpt hen weer op weg. Indien u hulp wenst dient u zich in eerste instantie te wenden tot de reguliere overheid of de daartoe geëigende instanties. Mochten zij u niet kunnen helpen, dan kunt u een beroep doen op de Caritas.

Wat kan de Caritas voor u doen

Als hulpverlenende instellingen kunnen wij:

 • een advies of verwijzing geven naar een gemeentelijke instantie of een maatschappelijke organisatie;
 • beperkte, tijdelijke materiële hulp geven aan individuele personen of groepen daar waar officiële instanties hen niet meer verder kunnen helpen;
 • zorgen voor een helpend gesprek met een pastor of kerkelijke werkgroep of maatschappelijke instantie;
 • financiële ondersteuning geven aan kerkelijke werkgroepen en maatschappelijke organisaties met een sociale doelstelling.

Individuele hulp kan in de vorm van bijv. het aanschaffen van een wasmachine, fiets, huisraad, vervoerskosten, voldoen v.e. bijzondere ziektekostennota e.d. . Na een toetsing wordt bekeken of iemand hiervoor in aanmerking komt.

Kijk voor meer informatie op de pagina hulpaanvraag.

Hoe komt de Caritas aan middelen

Het is onze taak om geldmiddelen te verwerven en te beheren en deze zo doelmatig aan te wenden voor onze taken.
Deze middelen verwerven we door:

Jaarlijks wordt rekening en verantwoording afgelegd aan de Aartsbisschop, in de vorm van een begroting en middels een financieel verslag.
Onze jaarrekening word ter controle voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige kascommissie.

Hoe kunt u ons helpen

 • Door ons in contact te brengen met mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken en ons niet weten te vinden of bij ons aan durven te kloppen.
 • Door ons financieel te ondersteunen.
 • Door u zich aan te melden als vrijwilliger om ons team te versterken.