Disclaimer

Aansprakelijkheid

Dit is de site over PCI lumen Christi en met de grootst mogelijke zorg samengesteld door het bestuur van PCI Lumen Christi.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de internetsite van “PCI Lumen Christi” besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig bijgewerkt en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

De informatie die op deze website staat is mede ontleend aan bronnen die betrouwbaar worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan.

Het bestuur van PCI Lumen Christi  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Aan typefouten en  verstrekte informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

Alle Foto’s, logo’s, formats en teksten mogen zonder schriftelijke toestemming
van PCI Lumen Christi niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Deze website kan tevens afbeeldingen bevatten waarop auteursrechten van derden rusten.