Doneren

U kunt ons financieel ondersteunen door:

  • Uw bijdrage in de kerkcollectes ten bate van de Caritas
  • Eenmalig bedrag (gift) over te maken op onze bankrekening NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi
  • Structureel middels een minimaal 5-jaarlijkse (volledig aftrekbare schenking, vastgelegd in een notariële akte)

De Caritas wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat:

  • Schenkingen aan ons zijn vrijgesteld van successie- of schenkingsbelasting.
  • Giften aan ANBI’s zijn afhankelijk van de vorm waarin zij zijn gedaan gedeeltelijk of volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen van de donateur.

Als u meer informatie hierover wilt kunt u contact opnemen met onze penningmeester via financieel@caritaslumenchristi.nl of gaan naar de website van:

www.anbi.nl/ik-wil-schenken

 

 

 

 

RSIN/fiscaalnummer:824140990