Hulpaanvraag

Hulpaanvragen

Hulpaanvragen zijn te onderscheiden in:

  • Ondersteuning van maatschappelijke instellingen, Stichtingen en verenigingen
    Zij kunnen direct contact opnemen met het bestuur d.m.v. het formulier in te vullen
  • Hulpaanvragen door gezinnen en individuen. U kunt de instructies op deze pagina  volgen.

Hoe vraag ik hulp aan

Om in aanmerking te komen voor een individuele hulp kunt u:
  1. Contact opnemen met de diaken van de kerk of een van onze hulpverleners die u te woord staat en uw aanvraag in behandeling neemt.
  2. Worden doorverwezen door maatschappelijk werk, de stadsbank, voedselbank of een andere hulpverlenende instantie die U helpt om met ons in contact te komen of een aanvraag in te dienen.
  3. Het hiervoor bestemde aanvraagformulier op deze website invullen of u kunt het formulier rechtstreeks aanvragen via secretariaat@caritaslumenchristi.nl

Hulpverlening door ander hulpinstanties vindt u op de pagina Hulplinks met doorverwijzingen naar de hulpinstanties. Hier kunt U ook informatie vinden inzake (wettelijke) regelingen die in uw persoonlijke situatie van toepassing kunnen zijn en waarvoor U wellicht voor in aanmerking kunt komen of u op weg helpen.

Opsturen formulier

Het aanvraagformulier kan via deze website worden verzonden of
stuur het formulier op naar het volgende adres:

PCI Lumen Christi
p/a Secretariaat
Nicolaasplein 2
7591 MA Denekamp
secretariaat@caritaslumenchristi.nl

Wie niet de beschikking heeft over e-mail kan telefonisch contact opnemen met Diaken A.J.H. van Vilsteren T. 06 – 22 68 98 67 of  met het bestuur van de PCI  Lumen Christi   T. 06-30 14 55 12.

Het is aan te bevelen een kopie voor uzelf te maken.

Afhandeling hulpaanvraag

Nadat de aanvraag is ontvangen zal deze vertrouwelijk  door  leden van de Caritas worden beoordeeld en wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Er wordt bekeken of er nog aanvullende gegevens nodig zijn en dat wij u een extra formulier toesturen om inzicht te krijgen in uw financiële situatie.

Het kan voorkomen dat we contact opnemen met de hulpverlenende instanties waar onder u valt en/of dat iemand bij U langskomt om uw hulpaanvraag te bespreken.

Hierna krijgt U zo spoedig mogelijk bericht over de beslissing of er hulp wordt verleend en in welke vorm. Wij verstrekken niet direct geld aan de hulpaanvrager. Afhankelijk van uw situatie zal onze hulp zal altijd bestaan uit het leveren van goederen of het voldoen van achterstallige rekeningen direct aan de schuldeiser e.d. dan wel het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties.

Uw aanvraag wordt zeer vertrouwelijk behandeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *