Aanvraagformulier

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. U kunt het formulier ook uitprinten en opsturen naar:

Bestuur PCI Lumen Christi
Nicolaasplein 2
7591 MA Denekamp

Privacy statement:
PCI Lumen Christi respecteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. De PCI geeft de vastgestelde gegevens niet ter beschikking of inzage aan derden tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstelling van de caritas.