Hulpinstanties

Plaatselijke hulpinstanties

Naam                       Omschrijving                                                          Link
Gemeente Dinkelland  Gemeentelijke hulpregelingen. www.dinkelland.nl
Voedselbank Oost Twente Aanvragen van voedselpakketten
gemeente Oldenzaal en Dinkelland.
www.voedselbank
oosttwente.nl
Voedselbank Losser Aanvragen van voedselpakketten
gemeente Losser.
www.voedselbank
losser.nl
Avelijn Zorgloket voor mensen met verstandelijke
handicap in Midden-Twente.
www.aveleijn.nl
Stadsbank De Stadsbank is een gemeentelijke
organisatie die personen helpt financieel
zelfredzaam te zijn. U kunt bij ons terecht
voor advies bij financiële vraagstukken en
problemen. Daarnaast verstrekken wij
leningen, brengen wij met budgetbeheer
stabiliteit in uw financiële huishouden en
proberen wij  schulden op te lossen. Wij doen
dat samen met u.
www.stadsbankoost
nederland.nl
Carint Carint biedt in Overijssel een groot pakket aan zorgvoorzieningen aan. Dit omvat onder andere: verpleeghuiszorg, seniorenwoningen, thuiszorg en dagbehandeling. www.carintreggeland.nl
Mantelzorg De Stichting Informele Zorg Twente  houdt zich
bezig met mantelzorgondersteuning en de inzet
van vrijwillige thuishulp.
www.siztwente.nl
Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland De Stichting Welzijn Ouderen Dinkelland richt
zich met name op ouderen, vrijwilligers en gehandicapten die een ondersteuningsbehoefte
hebben op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
www.swodinkelland.nl


Stadsbank

Daarnaast verstrekt de stadsbank leningen, brengen zijj met budgetbeheer stabiliteit in uw financiële huishouden en proberen zij  schulden op te lossen.

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de Stadsbank Oost Nederland dient u bij de burgerlijke stand ingeschreven te staan in een van de bij de stadsbank aangesloten gemeenten.

Landelijke hulpinstanties

Instantie Omschrijving Website
Regelhulp Wijst u de weg naar de juiste instantie www.regelhulp.nl
Stichting Leergeld Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar kunnen een beroep doen op een lokale stichting Leergeld indien zij voor hun kind(eren) bepaalde schoolse of buitenschoolse activiteiten niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. www.leergeld.nl/dinkelland
Schulphulpmaatje Biedt structurele hulp aan mensen met financiële problemen www.schuldhulpmaatje.nl

 

Stichting Leergeld

In Nederland zijn momenteel circa 65 lokale Stichtingen Leergeld actief. Zij zorgen voor de daadwerkelijke hulpverlening in uw regio of gemeente.

U kunt op de regio pagina zien of er in uw gemeente een “Stichting Leergeld” is, waar u een aanvraag kunt doen.

In de Gemeente Dinkelland is vanaf mei 2016 de Stichting Leergeld operationeel en  kunt u een aanvraag indienen in deze Gemeente. Lokale stichtingen in de buurt zijn Oldenzaal en Enschede.

 

Overheid

Instantie Omschrijving Website
Belastingdienst Hier kunt u terecht voor alle toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag, Kind gebonden budget en kinderopvang toeslag) www.belastingdienst.nl/toeslagen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
Weet hoe het zit Sociale Wetgeving: rechten en plichten die voor u van belang zijn in diverse situaties. www.weethoehetzit.nl
Postbus 51 www.postbus51.nl
Vreemdeling en arbeid www.vreemdelingenarbeid.nl
Overheid www.overheid.nl