Hulpregelingen

Gemeentelijke regelingen

Er zijn allerlei voorzieningen die door de gemeente zijn ondergebracht en worden uitgevoerd. U kunt hiervoor terecht bij uw Gemeente. De website http://www.dinkelland.nl van de gemeente Dinkelland biedt actuele nieuws, informatie over deze regelingen. U kunt ook terecht bij het zorgloket (telefonisch 0541 954100) van de gemeente. Zij geven algemene informatie en advies en bieden ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Ze kunnen u ook helpen bij het indienen van aanvragen voor:

  • zorg bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom (WMO)
  • huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen.
  • vervoersvoorzieningen en rolstoelen. Hieronder een opsomming van deze regelingen en verwijzing naar websites waar meer informatie over deze regelingen kunt vinden.
Welzijnsvoorzieningen
Regeling Omschrijving Informatie
Ondersteuning onderwijs  Onderwijs aan zieke leerlingen.  www.ijsselgroep.nl
Kinderopvang  Kinderopvang  www.dinkelland.nl
Leerlingenvervoer  Adviesraad leerlingenvervoer dinkelland  www.dinkelland.nl

Zorgvoorzieningen
Voor de WMO voorzieningen kunt u het aanvraagformulier Wmo-voorzieningen.pdf downloaden. Voor de volgende wmo voorzieningen:

  • Woonvoorzieningen
  • Vervoersvoorzieningen
  • Rolstoelvoorzieningen
  • Hulp in de huishouding

Inkomensvoorzieningen

Regeling Omschrijving Info-websites
Algemene bijstandswet www.rechtopbijstand.nl
Bijzondere bijstand  Gem. Dinkelland Bijzondere bijstand Gem. Dinkelland
WMO Wet maatschappelijke ondersteuning www.rechtopwmo.nl
www.wmo-info.nl
Langdurigheidstoeslag www.rechtoplangdurigheidstoeslag.nl
Regeling duurzame gebruiksgoederen Financiële aanvraag bijdrage van goederen
Landelijke regelingen
Regeling Omschrijving/instantie Website
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten De AWBZ dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en die door bijna niemand op te brengen zijn. www.rijksoverheid.nl
Alle regelingen, subsidies, toeslagen, uitkeringen en tegemoetkomingen Rechtopgeld  www.rechtopgeld.nl/overzichten/regelingen
Op Berekenuwrecht kunt u zien op welke landelijke tegemoetkomingen u recht heeft én direct berekenen wat deze regelingen u opleveren.

Ook veel gemeentes hebben hun regelingen op deze site gezet.

 Nibud  www.nibud.nl/beroepsmatig/berekenuwrecht/