Kerkelijke instanties

Naam Omschrijving Link
Diaconie Aartsbisdom Utrecht (DKCI) De Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling behartigt de gezamenlijke belangen van de Caritas instellingen. www.dkci-utrecht.nl
Aartsbisdom Utrecht www.aartsbisdom.nl
Parochie Lumen Christi Parochieverband Noordoost-Twente
Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp
www.lumenchristi.nl
Kerkwerk www.parochielumenchristi.nl/kerkwerk/

Pastorale hulp

Als u graag een persoonlijk gesprek wilt met een pastor dan kunt u dat doorgeven aan het secretariaat van de parochie Lumen Christi of aan het secretariaat van uw eigen geloofsgemeenschap. U kunt deze weg ook bewandelen als u iemand kent van wie u weet of vermoedt dat hij/zij graag bezoek zou willen hebben van een pastor. Een pastor neemt dan contact met u op om thuis een bezoek te brengen.

Pastorale nood

Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer: 06-57940901. Bereikbaar van 08:00-20:00.

Kerkwerk

Kerkwerk is een initiatief van de parochie Lumen Christi en de beide protestantse kerken van Denekamp en Ootmarsum. Via vrijwilligsters en vrijwilligers wil ze hulp wil bieden aan hen, die daar om verlegen zit. Het gaat om klusjes in of om de woning, om vervoer, om ondersteuning bij de eigen persoonlijke financiële huishouding of om een andere dringende vraag om een helpende hand. Veel mensen hebben hulp beschikbaar via familie, buren of kennissen. Maar Kerkwerk wil helpen als het met uw bestaande contacten niet lukt. Elke werkdag bereikbaar, tussen 10.00 en 12.00 uur op nummer: 06 – 12925413.